Bronnen

Christiaan J.A. JŲrg, Wisselwerkingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de MateriŽle Geschiedenis van de Wisselwerking tussen AziŽ en Europa aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Leiden, 1998.

Judith Miller, Antiek & curiosa. Handboek voor onderhoud en reparatie, Amsterdam/Brussel, 1998.

Kunst van Altamira tot heden, Kapellen, 14de druk, 1992.

GeÔllustreerd handboek van de kunst, Alphen aan de Rijn, 1995.

www.antiek-encyclopedie.nl

www.aziatischekeramiek.nl

www.wikipedia.com